Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Aktuelnosti / Arhiva vesti
27.12.2022

Excellence award

Na ovogodišnjem ECNP dr Petar Vuković je predstavljao apstrakt rada i Poster na temu: "Efekti personalizovanog doziranja escitaloprama na osnovu kvantifikacije nivoa leka u plazmi na efikasnost i bezbednost terapije kod 44 depresivna pacijenta".

View more
22.12.2022

Razvoj naučnog podmlatka

Kontinuirani razvoj naučnog podmlatka u oblasti istraživanja mentalnog zdravlja

View more