Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Aktuelnosti / Nabavka

Dokumenti:
Naziv dokumenta
· Poziv za dostavljanje ponude za nabavku Rezernih delova i potrošnog materijala za čarunare
· II Poziv za dostavljanje ponuda -Nabavka usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu
· Poziv za dostavljanje ponuda-Nabavka Windows licenci za operativne sisteme za računare
· Poziv za dostavljanje ponuda -Nabavka štampača
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka za servisiranje računara i štampača
· Poziv za dostavljanje ponuda -Nabavka računara i računarske opreme
· Drugi poziv za dostavljanje ponuda-Nabavka usluga-servis i popravke klima uređaja, frižidera, zamrzivača i ventilacije
· Plan javnih nabavki za 2024. godinu
· Poziv za dostavljanje ponuda-Nabavke usluge za partije :1. Pripreme i štampanja izdanja; 2. Fotokopiranje, štampanje i koričenje materijala
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga interneta i televizije
· Poziv za dostavljanje ponuda- Nabavke dobra- laboratorijske usluge
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka za održavanje komunikscionih instalacija za internet, telefonsku centralu i video nadzor
· Poziv za dostavljanje ponuda -Nabavka alata i tehničkog materijala
· Nabavke usluge servisiranja i etaloniranja medicinske opreme, za potrebe Instituta za mentalno zdravlje.
· Poziv za dostavljanje ponuda- Nabavka tekstilnog programa
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka EKG aparata i setova za reanimaciju
· Poziv za dostavljanje ponuda-Nabavka održavanja komunikscionih instalacija za internet, telefonsku centralu i video nadzor
· Poziv za dostavljanje ponuda -Nabavka usluge servisiranja štampača
· Javni poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala (za potrebe genetičke laboratorije)
· Nabavke usluge- konrolisanja i overavanja merila koji su sastavni deo medicinskih sredstava za potrebe Instituta za mentalno zdravlje.
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavke Dobra- pešačke kapije (metalne barijere) za potrebe Kliničkog odeljenja za bolesti zavisnosti u okviru Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavke računara i računarske opreme
· Poziv za dostavljanje ponuda - za nabavku softvera za knjigovodstvo, finansije i materijalne poslove
· Poziv za dostavljanje ponuda -Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednosti – (PP aparati)
· Poziv za dostavljanje ponuda -Usluga sanacije mokrih čvorova
· Poziv za dostavljanje ponuda-Usluge posredovanja pri organizaciji edukativnih skupova za „Projekat krizne psiho – socijalne podrške zajednici“.
· Poziv za dostavljanje ponuda - Sanacija podova
· Nabavke usluge sređivanje arhivske građe za 2021. godinu i 2022. godinu
· Poziv za dostavljanje ponuda - Rezervni delovi za kompjutere
· Nabavka dobara- Ostalog materijala za prevozna sredstva (rezervni delovi, gume)
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavke usluga- tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj
· Poziv za dostavljanje ponuda -Popravka klima uređaja i mašina
· Poziv za dostavljanje ponuda - Potrošni materijal za vodovod i kanalizaciju
· Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka dobara tekstilnog programa
· Poziv za dostavljanje ponuda - Računari i računarska oprema
· Poziv za dostavljanje ponuda - Klima urenjđaja
· Poziv za dostavljanje ponuda - Elektro oprema
· Poziv za dostavljanje ponuda -Registracija vozila
· Poziv za dostavljanje ponuda
· Plan javnih nabavki za 2023. godinu
· Odluka o pokretanju postupka nabavke
· Javni poziv i konkursna dokumentacija-Genetika
· Plan javnih nabavki
· Izmena i dopune pravilnika o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama
· Izveštaj za nabavku usluge peglanja i pranja veša
· Specifikacija artikala za nabavku usluga pranja i peglanja veša
· Nabavka usluga pranja i peglanja veša
· Konkursna dokumentacija - Nabavka obezbeđenja lica i zaposlenih

Dalje: Arhiva