Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Edukacije / Lekcije IMZ

 Lekcije Instituta za mentalno zdravlje 

 

II semestar 2021/2022.

(postoji mogućnost izmene programa

 u zavisnosti od epidemiološke situacije)

 

25. februar 2022.
Komorbiditet depresivnih i anksioznih poremećaja –dijagnostičke i terapijske dileme
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Doc.  dr Čedo Miljević,  psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

03. mart 2022.
Webinar
How effective is Esketamine in the treatment of Depression and Suicidality?
 • Martin Plöderl, clinical psychologist and psychotherapist and currently affiliated with the Paracelsus Medical University in Salzburg, Austria

 

24. mart 2022.
Tematski susret - Psihoterapija koja traje
 • Prof. dr Ljubomir Erić
 • Prof. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist Danilo Pešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Ivanka Jovanović Dunjić, Privatna praksa „Psiha“, Beograd
 • Prim. dr Olga Čolović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

14. april 2022.
IX Forum Instituta za mentalno zdravlje
„Duševno zdravlje ponovo u fokusu“

 

 

28. april 2022.
Terapeut i strah od greške
 • Prim. dr Olga Čolović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

13. maj 2022.
Nove perspektive u lečenju psihotičnih poremećaja –kariprazin u fokusu
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Doc.  dr Bojana Pejušković,  psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

10. jun 2022.
Razumevanje tipa anksioznosti preko farmakoterapijskog odgovora
 • Prof.  dr Olivera Vuković, psihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist dr Danilo Pešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

 I semestar 2021/2022.

 

 

29. oktobar 2021.
Terapeutska fotografija
 • Doc. dr Čedo Miljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist. dr Milutin Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Teodora Jovanović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Mina Đurić, dipl. socijalni radnik, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

05. novembar 2021.
Elektrokonvulzivna terapija u kliničkoj praksi
 • Doc. dr Zvezdana Stojanović, Vojnomedicinska akademija, Beograd

 

19. novembar 2021.
Izazovi odrastanja tokom pandemije (Simpozijum)
 • Klinika za decu i omladinu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

10. decembar 2021.
Prikaz  psiho-socijalne intervencije DIALOG+  i primena kod osoba sa poremećajima iz psihotičnog spektra
 • Prof. Dr Nađa Marić Bojović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Kl. asist dr Sanja Andrić Petrović, naučni saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 • Dr Mirjana Zebić, naučni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  Klinika za psihijatriju KCS
 • Dr Bojana Savić, Klinika za psihijatriju KCS
 • Dr Stefan Jerotić, Klinika za psihijatriju KCS

 

24. decembar 2021.
Prikaz slučaja
 • Klinika za odrasle, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 


 

II semestar 2020/2021.

 

19. mart 2021.

 

Bipolarni afektivni poremećaj – dijagnostički i terapijski  izazovi

Dr sc. med.dr Vesna Stefanović , spec. psihijatrije

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

 

15. april 2021.

 

VIII Forum Instituta za mentalno zdravlje „Duševno zdravlje žena“

  

 

21. maj 2021.

 

Savremeni koncept lečenja glavobolja

 

 • Prof. dr Jasna Zidverc-Trajković, neurolog
 • Klinika za neurologiju, UKCS, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Ana Podgorac, psihijatar
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd FMK, Singidunum Beograd

 

04. jun 2021.

 

Integrativni pristup farmakoterapiji anksioznih i depresivnih poremećaja: klinička iskustva

 

 • Doc. dr Olivera Vuković, psihijatar
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Bojana Pejušković, psihijatar, subspecijalista kl. farmakologije
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

18. jun 2021.

 

Lekcije sa piscem: poezija i psihijatrija
 • Prim. dr Slobodan Simić, psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije
 • Institut za mentalno zdravlje, Beograd

    

 

25. jun 2021.

 

 Lečenje epilepsije: izbor optimalnog leka

 

 • Doc. dr Maja Milovanović, neurolog, subspecijalista kl. neurofiziologije sa epileptologijom
 •  Institut za mentalno zdravlje, Beograd
 •  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet Beograd,

 

 

 

 

 

 


Dokumenti:
Fotografije:
Lekcije

Dalje: Arhiva