Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Publikacije Instituta

 • Nađa P. Marić (urednik). Psihijatrijski poremećaji, distres i pandemija Kovid-19 u Srbiji: Rezultati na nacionalno reprezentativnom uzorku - CoV2Soul. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2022.
 • Milica Pejović, Nađa P. Marić, Ana Kesić, Vanja Mandić Maravić, Aleksandra Savić Parojčić: Terapijske smernice za dijagnostiku u lečenje poremećaja pažnje kod dece i odraslih. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2022.
 • Prof. dr Milica Pejović Milovančević, Dr Jelena Vasić , Dr Roberto Grujičić Prof. Oliver Tošković:Prevalenca upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci kod mladihizbeglica i migranata u Srbiji i psihološke korelacije. Institut za mentalno zdravlje ISBN-978-86-82277-71-2,Beograd, decembar 2021.
 • Nađa P. Marić, Milutin Kostić, Janko Samardžić, Slobodanka Pejović-Nikolić, Olivera Vuković: Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja.  Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2020.
 • Ivica Mladenović i sar.: Odgovorno pijenje. Institut za mentalno zdravlje, 2014, 2016.
 • GoranLažetić, Ivica Mladenović: Izgubljeni u virtuelnom svetu – zavisnost od internet i video igara, sa terapijskim priručnikom. Institut za mentalno zdravlje, 2013.
 • Svetomir Bojanin, Smiljka Popović Deušić: Psihijatrija razvojnog doba. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2012.
 • Zoran Stanković, Vera Trbić, Petar Nastasić, Ivica Mladenović: Dijagnostičko-terapijske smernice u alkoholizmu. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2009.
 • Danica Bošković-Đukić, Vera Trbić: Prihvatite da znate – priručnik za pomoć porodici. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2007.
 • Ivana Timotijević: Litijum i afektivni poremećaji. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2007.
 • Goran Lažetić: Internet – gospodar ili potčinjeni. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2006.
 • Ljubomir Erić:Psihoterapija,Institut za mentalno zdravlje, III izdanje,Beograd2006.
 • Tijana Jankulov-Putnik, Jelena Pušica-Tasić: Staze ka mentalnom zdravlju. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Predrag Kaličanin: Klinička psihijatrija. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2003.
 • Zora Petrović: Priručnik za rad medicinske sestre-tehničara u psihijatriji. Beograd, Institut za mentalno zdravlje, 2002.
 • Zorka Lopičić: Supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2002.
 • Predrag Kaličanin, Dragoslav Ercegovac: Psihijatrija – dijagnostika. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2001.
 • Hilton Davis i sar.: European early promotion project – Primary health care worker training manual. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2000.
 • Branko Ćorić: Ljudi govore – zablude u psihijatriji. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2000.
 • Jovan Bukelić: Socijalna psihijatrija. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2000.
 • Davis Hilton i sar.: Primary Health Care Worker Training Manual. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2000.
 • Viola Povše-Ivkić, Tanja Govedarica: Praktikum opšte defektološke dijagnostike.Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2000
 • Branko Ćorić: Ljudi govore – Moral i psihijatrija, Savremeni čovek i savremena psihijatrija. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1999.
 • Andrea Kraigher-Guzina: Separaciona anksioznost, poremećaji emocionalnog vezivanja i neurotičnost dece. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1999.
 • Nadežda Krstić: Osnovi razvojne neuropsihologije. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1999.
 • Ksenija Kovačević, Dušanka Dobrašinović: Psihijatrijska zdravstvena nega. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1999.
 • Predrag Kaličanin: Psihijatrija u službi satanizacije i genocida. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1999.
 • Ivana Timotijević: Principi farmakoterapije. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1998.
 • Jovan Bukelić: Socijalna psihijatrija 1 (psihopatologija). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1996.
 • Kaličanin P., Bukelić J., Išpanović Radojković V., Lečić Toševski D.: The Stresss of War and Sanctions. Institute of Mental Health, 1994.
 • Predrag Kaličanin, Dušica Lečić-Toševski, Jovan Bukelić, Veronika Išpanović-Radojković (urednici): Zdravlje pod sankcijama. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1994.
 • Predrag Kaličanin, Dušica Lečić-Toševski, Irida Petković: Tradicionalna i naučna medicina – prihvatanje i integracija. Institut za mentalno zdravlje, Evropski centar za mir i razvoj  Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1993.
 • Predrag Kaličanin, Jovan Bukelić, Veronika Išpanović, Dušica Lečić Toševski: Stresovi rata i sankcija. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1994.
 • Predrag Kaličanin: Bihejvioralna terapija. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1991.
 • Jovica Potrebić: Osnovi alkoholizma. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1985.
 • Svetomir Bojanin, Kovačević D.: Priručnik za procenu psihomotornog razvoja pred- školske dece. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1984.
 • Bibliografija Instituta za mentalno zdravlje od 1963 do 1982. godine. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1983.
 • Predrag Kaličanin, Ljubomir Erić: Istraživački rad u psihijatriji (socijalna psi- hijatrija, poslediplomska nastava VI). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.
 • Miroslav Antonijević: Socioterapija (socijalna psihijatrija, poslediplomska nastava V). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.
 • Milan Popović: Osnovi psihoterapije (socijalna psihijatrija, poslediplomska na- stava IV). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.
 • Ljubomir Erić, Dušan Petrović: Socijalna psihijatrija (poslediplomska nastava IV). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.
 • Nevenka Tadić: Psihoterapija (socijalna psihijatrija, poslediplomska nastava II). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.
 • Slavka Morić-Petrović, Predrag Kaličanin: Socijalna psihijatrija (poslediplomska nastava V). Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 1976.

 

 


Dokumenti:

Dalje: Arhiva