Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
22.12.2022

Развој научног подмлатка

Континуирани развој научног подмлатка у области истраживања менталног здрављa

Током 2022. године, 12 младих лекара и психолога Института за ментално
здравље похађало је двосеместрални курс акредитоване интерне
едукације: "Континуирани развој научног подмлатка у области
истраживања менталног здравља" Курс је водила Проф. др Нађа Марић
Бојовић, у сарадњи са Доц. др Милутином Костићем. На завршетку курса
учесницима су додељени сертификати.

Архива вести