Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Пацијенти / Водич за пацијенте

Институт за ментално здравље је високоспецијализована установа која обавља болничку и ванболничку делатност из области заштите и унапређења менталног здравља, психијатрије одраслих, психијатрије развојног доба, психијатрије старих особа, болести зависности, неуропсихологије, епилептологије, клиничке неурофизиологије и психофармакологије. Поред набројаних Институт обавља још и образовну и научноистраживачку делатност.
Право на лечење на Институту за ментално здравље имају сви грађани Републике Србије,а минимум неопходне документације коју је потребно имати је:

  • оверена здравствена књижица
  • упут за специјалистички преглед од лекара надлежног дома здравља
  • за пацијенте који нису из Београда, упут мора бити оверен од стране надлежне комисије

Специјалистички консултативни прегледи болесника спроводе се сваког радног дана, на две локације, у Институту за ментално здравље у Милана Кашанина 3 и у Пауновој 2, од 8:00 до 20:00ч, без претходног заказивања, али уз обавезни претходни упут лекара опште праксе београдских општина или лекара специјалисте психијатрије других региона Србије.
Хоспитално(стационарно) лечење болесника у Институту за ментално здравље спроводи се на клиничким одељењима( Милана Кашанина 3)или у дневним болницама( Милана Кашанина 3 и Паунова 2) уз неопходан упут регионалног Здравственог фонда о одобреном болничком лечењу. За хоспитално (стационарно) лечење деце постоји могућност пратиоца (родитељ или старатељ) уз неопходан упут регионалног Здравственог фонда о одобреном болничком лечењу за пратиоца.


Линкови: