Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Едукативни курсеви ИМЗ

Курсеви у организацији Института за ментално здравље

 

 • Нови курсеви 2023
 1. Школа клиничке неуропсихологије 2
 2. Школа клиничке неуропсихологије 3
 1. Системска породична психотерапија
 2. Системска терапија болести зависности
 3. Едукација медицинских сестара и техничара
 4. Едукација из техника електроенцелографије (ЕЕГ)
 5. Ментална хигијена развојног доба
 6. Општа и специфична реедукација
 7.  RORSCHACH
 8. Школа клиничке неуропсихологије
 9. Болести зависности-сестре и техничари
 10. Аналитичка психологија и креативност
 11. Уводни курс из психодинамског разумевања дечјег развоја
 12. Привржено родитељство
 13. Родитељство и рани развој
 14. Самоповређивање-саветодавни рад са децом и родитељима
 15. Аутизам и терапијски приступи третману аутизма
 16. Подршка и помоћ родитељима и деци у ванредним околностима
 17. Значај пренаталне дијагностике и генетичко саветованје
 18. Цитогенетичке методе култивације различитих ткива
 19. Цитогенетичка анализа ткива
 20. Третман поремећаја храњења код деце са сметњама у развоју

Документи:
Линкови: