Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Едукативни курсеви ИМЗ

Курсеви у организацији Института за ментално здравље

 1. Системска породична психотерапија
 2. Системска терапија болести зависности
 3. Стазама менталног здравља
 4. Едукација медицинских сестара и техничара
 5. Едукација из техника електроенцелографије (ЕЕГ)
 6. Ментална хигијена развојног доба
 7. Општа и специфична реедукација
 8.  RORSCHACH
 9. Школа клиничке неуропсихологије
 10. Болести зависности-сестре и техничари
 11. Аналитичка психологија и креативност
 12. Уводни курс из психодинамског разумевања дечјег развоја
 13. Привржено родитељство
 14. Родитељство и рани развој
 15. Самоповређивање-саветодавни рад са децом и родитељима
 16. Аутизам и терапијски приступи третману аутизма
 17. Подршка и помоћ родитељима и деци у ванредним околностима
 18. Значај пренаталне дијагностике и генетичко саветованје
 19. Цитогенетичке методе култивације различитих ткива
 20. Цитогенетичка анализа ткива

Линкови: