Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Публикације - издања ИМЗ
2022
2021
2020
2018
2016
  • Норман Сарторијус, Душица Лечић Тошевски (уредници):Стазе и путеви медицине. Превели са енглеског: Лечић Тошевски Д, Костић М, Мандић Маравић В, Митковић Вончина М, Муњиза М, Пељто А. Клио и Институт за ментално здравље, Београд, 2016. ISBN 978-86-7102-524-9
2015
2014
2013
  • Ивица Младеновић, Александар Даковић (уредници):Монографија Инкубатор здравог живота, 50 година Социотерапијског клуба лечених алкохоличара „Палмотићева“. Институт за ментално здравље, Београд,2013. ISBN 978-86-82277-63-7
2012
  • Светомир Бојанин, Смиљка Поповић Деушић:Психијатрија развојног доба.Институт за ментално здравље, Београд, 2012. ISBN 978-86-82277-62-0
2011
2010
  • Загорка Брадић, Душица Лечић-Тошевски (уредници):Превенција самоубиства и самоубилачког понaшања код младих. Аутори: Брадић З, Дуканац В, Јаховић С, Стојковић Павловић Ј, Марјановић А, Милићевић Ј. Институтзаменталноздравље, Београд, 2010. ISBN 978-86-82277-58-3.
  • Милица Пејовић Милованчевић, Душица Лечић-Тошевски (уредници):Превенција насиља код деце и младих.Аутори: Алексић Хил О, Гарибовић Е, Калањ Д, Минчић Т, Митковић М, Пејовић Милованчевић М, Поповић Деушић С, Рајковић М. Институт за ментално здравље, Београд,2010. ISBN 978-86-82277-57-6.

 

 


Документи:

Даље: Архива