Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Лекције ИМЗ

 Лекције Института за ментално здравље 

 

II семестар 2021/2022.

(постоји могућност измене програма

 у зависности од епидемиолошке ситуације)

 

25. фебруар 2022.
Коморбидитет депресивних и анксиозних поремећаја –дијагностичке и терапијске дилеме
 • Проф.  др Оливера Вуковић, психијатар, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Доц.  др Чедо Миљевић,  психијатар, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд

 

03. март 2022.
Webinar
How effective is Esketamine in the treatment of Depression and Suicidality?
 • Martin Plöderl, clinical psychologist and psychotherapist and currently affiliated with the Paracelsus Medical University in Salzburg, Austria

 

24. март 2022.
Тематски сусрет - Психотерапија која траје
 • Проф. др Љубомир Ерић
 • Проф. др Оливера Вуковић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Кл. асист Данило Пешић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Др Иванка Јовановић Дуњић, Приватна пракса „Психа“, Београд
 • Прим. др Олга Чоловић, Институт за ментално здравље, Београд

 

14. април 2022.
IX Форум Института за ментално здравље
„Душевно здравље поново у фокусу“

 

 

28. април 2022.
Терапеут и страх од грешке
 • Прим. др Олга Чоловић, Институт за ментално здравље, Београд

 

13. мај 2022.
Нове перспективе у лечењу психотичних поремећаја –карипразин у фокусу
 • Проф.  др Оливера Вуковић, психијатар, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Доц.  др Бојана Пејушковић,  психијатар, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд

 

10. јун 2022.
Разумевање типа анксиозности преко фармакотерапијског одговора
 • Проф.  др Оливера Вуковић, психијатар, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Кл. асист др Данило Пешић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд

 

 I семестар 2021/2022.

 

 

29. oктобар 2021.
Терапеутска фотографија
 • Доц. др Чедо Миљевић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Кл. асист. др Милутин Костић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Др Теодора Јовановић, Институт за ментално здравље, Београд
 • Мина Ђурић, дипл. социјални радник, Институт за ментално здравље, Београд

 

05. новембар 2021.
Електроконвулзивна терапија у клиничкој пракси
 • Доц. др Звездана Стојановић, Војномедицинска академија, Београд

 

19. новембар 2021.
Изазови одрастања током пандемије (Симпозијум)
 • Клиника за децу и омладину, Институт за ментално здравље, Београд

 

10. децембар 2021.
Приказ  психо-социјалне интервенције DIALOG+  и примена код особа са поремећајима из психотичног спектра
 • Проф. Др Нађа Марић Бојовић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Кл. асист др Сања Андрић Петровић, научни сарадник, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље, Београд
 • Др Мирјана Зебић, научни сарадник на Медицинском факултету Универзитета у Београду,  Клиника за психијатрију КЦС
 • Др Бојана Савић, Клиника за психијатрију КЦС
 • Др Стефан Јеротић, Клиника за психијатрију КЦС

 

24. децембар 2021.
Приказ случаја
 • Клиника за одрасле, Институт за ментално здравље, Београд

 


 

II семестар 2020/2021.

 

19. март 2021.

 

Биполарни афективни поремећај – дијагностички и терапијски  изазови

Др сц. мед.др Весна Стефановић , спец. психијатрије

Институт за ментално здравље, Београд

 

15. април 2021.

 

VIII Форум Института за ментално здравље „Душевно здравље жена“

  

 

21. мај 2021.

 

Савремени концепт лечења главобоља

 

 • Проф. др Јасна Зидверц-Трајковић, неуролог
 • Клиника за неурологију, УKЦС, Beograd
 •  Медицински факултет Универзитета у Београду
 • Доц. др Ана Подгорац, психијатар
 •  Институт за ментално здравље, Београд ФМК, Сингидунум Београд

 

04. јун 2021.

 

Интегративни приступ фармакотерапији анксиозних и депресивних поремећаја: клиничка искуства

 

 • Доц. др Оливера Вуковић, психијатар
 •  Институт за ментално здравље, Београд
 •  Медицински факултет Универзитета у Београду
 • Доц. др Бојана Пејушковић, психијатар, субспецијалиста кл. фармакологије
 •  Институт за ментално здравље, Београд
 •  Медицински факултет Универзитета у Београду

 

18. јун 2021.

 

Лекције са писцем: поезија и психијатрија
 • Прим. др Слободан Симић, психијатар, субспецијалиста судске психијатрије
 • Институт за ментално здравље, Београд

    

 

25. јун 2021.

 

 Лечење епилепсије: избор оптималног лека

 

 • Доц. др Маја Миловановић, неуролог, субспецијалиста кл. неурофизиологије са епилептологијом
 •  Институт за ментално здравље, Београд
 •  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет Београд,

 

 

 

 

 

 


Документи:
Фотографије:
Лекције

Даље: Архива