Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
О институту / Контакт
Институт за ментално здрвље


Адреса: Милана Кашанина 3, 11000 Београд,Србија
Тел: (+381) 11 3307 500
Факс: (+381) 11 3231333

Директор: Проф. др Милица Пејовић – Милованчевић
Пословни секретар: Ивана Гавриловић, MA.
Email: institutzamentalnozdravlje@imh.org.rs
Тел: (+381) 11 3238160

Главна медицинска сестра – техничар: Марина Лучић, вмс, специјалиста струковна сестра
Email: glavnasestraimz@imh.org.rs
Тел: (+381) 11 3307544

ПР Института за ментално здравље: Др Марија Дабетић, спец. психијатрије
Email: marija.dabetic@imh.org.rs

Website: https://imh.org.rs
Матични број: 07041357
ПИБ: 100066596

ЈБЈКС: 02585
Банковни рачуни:
840-0000000454661-62, средства додељена из буџета
840-0000000454667-44, сопствени приход