Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
17.07.2023

Летња школа за студенте основних студија Нортвестерн Универзитета, Чикаго

Институт за ментално здравље је у сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду био домаћин студентима Универзитета Нортвестерн из Чикага.

Циљ овог курса је био да у периоду од 12.7. до 14.07.2023. године  пружи преглед кључних изазова менталног здравља становништва Србије, а уједно и да представи начин рада Института за ментално здравље (ИМЗ), као водеће институције за менталну заштиту у земљи. Студентима је  представљена структура, концепт и мисија ИМЗ-а, а уједно су  обавештени о Акционом Плану за заштиту менталног здравља и закону о менталном здрављу. Још једна значајна област са којим су се студенти упознали је заштита деце од злостављања и занемаривања. С обзиром да је управо у Институту за ментално здравље организован тим који се бавио овом проблематиком и пре него што је то постало правна дужност, полазници курса су имали прилику да  упознају основне тимске активности -  рад на случајевима, мултисекторски приступ и научна истраживања. На крају, студенти су упознати са сетом превентивних активности у вези са менталним здрављем младих и психосоцијалном подршком.


Након петодневне обуке у Институту за ментално здравље у Београду, полазници курса су стекли специфична знања и вештине о питањима менталног здравља. По завршетку програма студенти су  били у могућности да опишу функционисање ИМЗ-а, објасне значај кључних проблема менталног здравља у Србији за време и после грађанског рата, истраже низ изазова менталног здравља, опишу функционисање програма заштите деце од злостављања и занемаривања унутар ИМЗ-а, као и да објасне факторе ризика и затите менталног здравља младих.


Чланови тима који су учествовали у овој активности су:


Проф. Др Нађа Марић Бојовић
Проф. Др Милица Пејовић Милованчевић
Доц. Др Чедо Миљевић
Доц. Др Милутин Костић
Кл. Асс. Др Ана Муњиза Јовановић
Кл. Асс. Др Марија Митковић Вончина
Кл. Асс. Др Вања Мандић Маравић
Кл. Асс. Др Данило Пешић

 

Архива вести