Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Home / Актуелности / Архива вести
31.05.2024

Изјава за Н1

Дана 31.05.2024. у 9.30 на Одељење за специјалистичко консултативне прегледе Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље се јавила малолетна девојчица у пратњи оца.

Преглед малолетног лица у Института за ментално здравље се одвија према важећим процедурама у којима је јасно назначено да се дете односно малолетно лице заједно с родитељем/законским старатељем прегледа у унапред договореном времену. При доласку, а пре прегледа, неопходно је приложити адекватну медицинску документацију која подразумева здравствену легитимацију, упут за специјалистички преглед, извештаје о предходном лечењу и решење о стратељству у случају да су родитељи разведени.

 

Институт за ментално здравље је акредитована здравствена установа од 2020. године и поступа у складу са усвојеним процедурама. Законска процедура Института налаже да се дете прегледа у присуству старатеља што је у овом случају мајка. У супротном се отварају могућности злоупотребе што је кршења закона.

 

Како је у овој ситуацији констатовано да су родитељи разведени, да је старатељ детета мајка која није била присутна, нити је донета писана сагласност мајке да преглед може да се обави у присуству оца, оцу је објашњено да ће се преглед обавити при прибављању сагласности мајке или уз њено лично присуство. 

 

 

 

Институт за ментално здравље

 

Архива вести