Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Служба за фармецеутску делатност и лабораторијску дијагностику

 Oрганизациону структуру Службе за фармацеутску делатност и лабораторијску дијагностику чине апотека и биохемијска лабораторија. Болничка апотека Института за ментално здравље  обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са Законом о здравственој делатности, законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава, законом којим се уређује здравствено осигурање, као и у складу са Добром апотекарском праксом. То подразумева одговорно снабдевање лековима и одређеним врстама медицинских средстава, санитетским и потрошним материјалом, обезбеђивање рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, које запослени у апотеци обављају у сарадњи са другим здравственим радницима, као и континуирани процес побољшавања употребе лекова и одређених врста медицинских средстава, односно праћења нежељених реакција на лекове и медицинска средства. Апотека снабдева све организационе јединице у Институту готовим лековима и  санитетским и потрошним материјалом.

Биохемијска лабораторија обавља лабораторијску дијагностику у складу са принципима и стандардима Добре лабораторијске праксе користећи при том савремену опрему и реагенсе врхунских светских произвођача. Oпремљена је савременим биохемијским анализатором Roshe Cobas C311, хематолошким апаратом и осталим средствима и материјалима неопходним за квалитетну лабораторијску дијагностику. У биохемијској лабораторији се раде биохемијскe и хематолошкe анализe, анализе урина, тестови детекције психоактивних контролисаних супстанци из урина, одређивања концентрација лекова. Биохемијске анализе које се раде су: одређивање концентрације глукозе, протеина, албумина, креатинина, урее, мокраћне киселине, билирубина (директан и укупан); CRP (c reaktivni protein) одређивање активности ензима: ALT, AST, ALP, gama GT, CK (креатин киназа); анализа липидног статуса: холестерол, HDL - холестерол, LDL - холестерол  и триглицериди; одређивање концентрације електролита: калијум, натријум, хлорид; одређивање концентрације лекова у крви ( валпроата, карбамазепина, фенобарбитона и литијума). Сем квантитативног одредјивања биохемијских параметара из узорака крви, раде се квалитативни преглед урина са седиментом. Контрола рада се врши свакодневно стандардизованим контролним материјалима, и месечно спољашње контроле за биохемијске, хематолошке параметре и лекове.
Служба учествује у јавним набавкама за потребе здравствене установе, готових лекова, медицинског потрошног и санитетског материјала, извештава о утрошку лекова, медицинских средстава, потрошног и санитетског материјала (месечно, квартално, годишње) управи здравствене установе, Републичком фонду за здравствено осигурање и Министарству здравља и прати административно и финансијско пословање.

Шеф службе:

Магистар фармације, Александра Тодоровић

Апотека:

Магистар фармације, Александра Тодоровић

Контакт: 011 33 07 597, 011 33 07 623