Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Форуми ИМЗ

Форуми Института за ментално здрављe

 


2021


VIII Форум са темом Душевно здравље жена-14 и 15. априла 2021(online)

Организатор:

Институт за ментално здравље

Одржавање Форума љубазно су помогли:

Actavis, Richter Gedeon,Bonifar, Krka

Alkaloid, Galenika, Goodwill, Janssen, Mylan 

 

 

 


2018VII Форум -Одабране теме из психијатрије : 12-13. октобар 2018.

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

                               

 
    

 

 

 


2014

 

VI Форум и први интернационални преглед психијатрије

(VI Forum of the Institute of Mental Health

and 1st International Review of Psychiatry (InteRΨ2014): 5-7. јун 2014.

Организатор:

Институт за ментално здравље,

Интернационало удружење за неуробиологију и психофармакологију,

Удружење психијатара Србије,

Хеленско психијатријско удружење и

Удружење психијатара Источне Европе и Балкана

 


2013

 

V Форум- О коморбидитету менталних и соматских поремећаја: 12-13. април 2013.

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

                               

 
    

 

 


2009

 

IV Форум -О психотерапији – 70 година после Фројда: 23-24. април 2009.

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

 
    

 

 

 

 

 


2007

 

III Форум-О дечијој и адолесцентној психијатрији: 12-13. април 2007.

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

 
    

 

 

 

 

 


2006

 

II Форум-О превенцији и унапређењу менталног здравља : 3-4. април 2006.

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

 
    

 

 

 

 

 


2005

 

I Форум-О реформи психијатрије: 11-12. април 2005

Организатор:

Институт за ментално здравље

под покровитељством Министарства здравља Републике Србије
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Документи: