Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Клиника за болести зависности

 

Начелник Клинике за болести зависности: Прим. др Ивица Младеновић спец. психијатрије, субспецијалиста болести зависности

Главна  медицинска сестра : Милка Јавор ,вмc

Клиника за болести зависности бави се дијагностиком, лечењем и превенцијом следећих поремећаја: зависност од алкохола, зависност од таблета, зависност од ПАС (осим опијата), зависност од видео игара и компјутера и патолошко коцкање. Методолошка доктрина се базира на чињеници да су ментални поремећаји био-психо-социјалне природе, тако да је приступ лечењу интегративан, индивидуализован и оријентисан на особу, а не на дијагностичку категорију. У оквиру Клинике примењује се системска терапија болести зависности, што подразумева неки вид обавезног укључивања породице и социјалног окружења (радна средина, школа, центар за социјални рад, правосудни органи). Клиника има 2 породична клуба у којима пацијенти и њихове породице по завршеној интензивној фази настављају процес рехабилитације и социјалне реинтеграције(„Клуб Палмотићева“ и „Клуб Паунова“).Виши ниво пружања услуга (породична терапија, индивидуална, групна терапија, социотерапија, фармакотерапија, окупационо-радна терапија), пружа се у оквиру следећих организационих јединица:

Клиничко одељење за болести зависности (капацитет 28 постеља), на којем се третирају пацијенти са тежом клиничком сликом (апстиненцијални синдром, телесна оштећења, као и пацијенти са коморбидним менталним поремећајима чије лечење је отежано у ванболничким условима или у дневној болници.

Дневна болница за болести зависности „Прим. др Зоран Станковић“, са бројем места 25, у коју се примају пацијенти са члановима породице и у којој се спроводи програм системске породичне терапије по индивидуалном плану за сваког пацијента.

Дневна болница за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“ (у ул. Кнегиње Зорке 15), са бројем места 25 такође прима пацијенте са члановима породице и примењује исти терапијски програм као и у претходно наведеној Дневној болници.

Дневна болница за болести зависности у адолесценцији  (у  ул. Кнегиње Зорке 15), са бројем места 20, прима на лечење адолесценте узраста 12-18 година, са знацима злоупотребе и/или зависности од алкохола и других психоактивних супстанци са родитељима или старатељима као сарадницима у лечењу.

У свим организационим јединицама Клинике терапијски програм се спроводи у три фазе:

  1.  припремно-оријентациона фаза, 3-7 дана,
  2.  интензивна фаза, 6-10 недеља,
  3. продужно-рехабилитациона фаза, 1-2 године, у ванболничким условима кроз следеће терапијске форме: породичне групе за продужено лечење болести зависности и породични клубови за особе са проблемом болести зависности.

  Клиничко одељење за болести зависности

 

Шеф Клиничког одељења за болести зависности: Прим. др Горан Лажетић спец. психијатрије

Главна медицинска сестра : Милка Јавор, вмс

Клиничко одељење за болести зависности спроводи целодневни хоспитални третман пацијената са проблемом зависности. За време лечења на одељењу неопходна је сарадња и активно учешће макар једног члана породице,а по потреби у терапијски процес укључује се и већи број чланова породице.

На одељење се примају пацијенти оба пола са:

  • израженим апстиненцијалним симптомима који онемогућују успостављање апстиненције у ванболничким условима
  • израженим психијатријским тегобама и поремећајима и/или двоструким дијагнозама, а чије је психичко стање такво да могу да се укључе и прилагоде принципима „терапијске заједнице“ који се спроводе на одељењу
  • адолесценти (у пратњиродитеља-старатеља) по процени тима клинике

Капацитет болнице: 28 постеља

КУЋНИ РЕД:

.         6:00 Устајање
·         6.00-6:30 Јутарња тоалета и сређивање собе
·         6:40-7:00 Кафе пауза
·         7:00-7:30 Састанак савета терапијске заједнице
·         8:15-8:30 Визита
·         8:30-9:00 Доручак
·         9:00 Јутарња терапија
·         9:30-11:30 Састанак терапијске групе
·         11:30-12:30 Пауза
·         12:30-12:45 Састанак терапијске заједнце и „антиалкохолик“
·         13:30-14:00 Ручак
·         14:15 Подела поподневне терапије
·         14:30 Активни одмор (редакција, библиотерапија)
·         15:30 Кафе пауза
·         16:15 Едукативне групе
·         17:30 Вечера
·         18:30 Телефонски разговори са члановима породице
·         19:30 ТВ Дневник
·         20:15 Подела вечерње терапије
·         20:30-21:45 Учење (од 21:00-21:15) пауза
·         22:15 Повечерје, одлазак на спавање

Контакт и oбавештења

Телефон:
+38111 3307516
E-mail:
odeljenje.za.bolesti.zavisnost@imh.org.rs
Радно време:
00-24 ч


    Дневна болница за болести зависности 

       “Прим.др Зоран Станковић”

 

Шеф Дневне болнице: Прим. др Ивица Младеновић спец.психијатрије

Главна сестра Дневне болнице: Соња Пајић, вмс

Дневна болница за болести зависности оформљена је 1969. године, као савремени вид третмана болести зависности, и прва јединица за полухоспитални третман зависника  у тадашњој СФРЈ. Приликом обележавања 45 година рада, 2014.године, Дневна болница за болести зависности добија назив по Др Зорану Станковићу –дугогодишњем шефу дневне болнице и промотеру системске групне и породичне тарпије.

Терапијски процес у Дневној болници одвија се кроз 2 програма:

  1.  Програм породичне терапије болести зависности
  2.  Психоедукативни програм

У Програм породичне терапије примају се пацијенти са члановима породице, и кроз комплексан и свеобухватан програм ради се на промени целог породичног система.Терапијски програм одвија се сваког радног дана од 9-13ч и траје 10-12 недеља.  Поред дугогодишњих класичних програма за третман зависности од алкохола и ПАС, у овој организационој јединици спроводе се савремени програми за третман „нехемијских зависности“, тј. зависности од видео игара (интернета) и патолошког коцкања.

Психоедукативни програм представља модификовани стандардни програм, са циљем одржавања апстиненције, едукација из области актуелне болести зависности и рад на усвајању правила за успешну апстиненцију. Трајање овог програма је 6 недеља, и одвија се радним   даном  од 12 – 13.30ч.

Капацитет болнице: 25 места

Контакт и oбавештења

Телефон:
+38111 3307613
Е-mail:
dba.palmoticeva@imh.org.rs
Радно време:
08-15 ч (понедељак-петак)


   Дневна болница за болести зависности

             “Прим. др Бранко Гачић”

 

Шеф Дневне болнице: Др Владан Југовић спец.психијатрије

Главна сестра Дневне болнице: Јелена Бајић, вмс

Дневна болница за болести зависности од 2014.године носи име Прим.др Бранка Гачића једне од највећих фигура наше алкохологије и оснивача истоимене београдске школе. Дневна болница за болести завсиности “Прим. др БранкоГачић” основана је далеке 1978. године, а 1982. премештена је у Паунову улицу. У оквиру Дневне болнице функционише диспанзер сваког радног дана у преподневним и поподневним сатима. Примају се зависници са члановима породице у којој  се спроводи програм системске породичне терапије по индивидуалном плану за сваког пацијента.

Капацитет болнице: 25 места

Контакт и oбавештења

Адреса:
Кнегиње Зорке 15,11000 Београд
Телефон:
+38111 2666166
E-mail : cptzz@imh.org.rs

Радно време:
08-20 ч (понедељак-петак)


Дневна болница за болести зависности у адолесценцији

 

 Шеф Дневне болнице: Др Владан Југовић спец. психијатрије

 Главна сестра Дневне болнице: Јелена Бајић, вмс

Дневна болница за болести зависности у адолесценцији основана је 2003. године, и представља јединствену дневну болницу за популацију младих узраста 12-18 година са проблемом зависности у Србији.  Дневна болница ради по принципима Системске групне породичне терапије, што подразумева да у терапијски процес осим адолесцента морају да буду укључени и родитељи, и то не као пратиоци, већ као копацијенти.

Капацитет болнице: 20 места

Контакт и oбавештења

Адреса:
Кнегиње Зорке 15,11000 Београд
Телефон:
+38111 2664555
E-mail:  pilap@imh.org.rs

Раднов реме:
08-20 ч (понедељак-петак)


Документи:
Фотографије:
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности
Клиника за болести зависности