Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
О поремећајима / Савети стручњака Института – Подршка здрављу у време пандемијe

Смернице за децу и адолесценте

Помоћ помагачима

Аутoгени тренинг (Др Б. Куљић) – https://www.youtube.com/watch?v=Gw7MSVJGaNk

Подршка ученицима, студентима и особљу  школа и факултета

Смернице за одрасле

Смернице за особе старије животне доби

Пандемија и живот након тога

Врсте информација које не дајемо