Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Едукације / Едукативни курсеви ИМЗ

Курсеви у организацији Института за ментално здравље

 
  1. Системска породична психотерапија
  2. Системска терапија болести зависности
  3. Стазама менталног здравља
  4. Едукација медицинских сестара и техничара
  5. Едукација из техника електроенцелографије (ЕЕГ)
  6. Ментална хигијена развојног доба
  7. Општа и специфична реедукција
  8. RORSCHACH
  9. Школа клиничке неуропсихологије

     9.2 Школа клиничке неуропсихологије 2
     9.3 Школа клиничке неуропсихологије 3
     10. Болести зависности-сестре и техничари
     11. Аналитичка психологија и креативност
     12. Уводни курс из психодинамског разумевања дечјег развоја
     13.1 Привржено родитељство
     13.2 Родитељство и рани развој
     14. Самоповређивање-саветодавни рад са децом и родитељима
     15. Аутизам и терапијски приступи третману аутизма

     16.Подршка и помоћ родитељима и деци у ванредним околностима
     17.Значај пренаталне дијагностике и генетичко саветованје
     18.Цитогенетичке методе култивације различитих ткива
     19.Цитогенетичка анализа ткива
     20.Третман поремећаја храњења код деце са сметњама у развоју

  • Нова едукација

     21.Неуропсихологија развојног доба у светлу МКБ-11

 
 
 
 

 

 


Документи:
Линкови: