Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Настава / Универзитет Сингидунум - Департман за психологију
У оквиру Основних студија психологије  у Институту за ментално здравље одвија се настава из следећих предмета:

 

  • Основе неуронаука
  • Општа психопатологија
  • Психологија партнерских односа
  • Психопатологија клиничких синдрома
  • Општа и психопатологија клиничких синдрома за полазнике пропедевтике
  • Психопатологија деце и младих
  • Клиничка психологија

 

У оквиру Мастер студија примењена психологија–клиничка психологија и психотерапијау Институту за ментално здравље одвија се настава из предмета:

 

  • Психотерапијски приступ непсихотичним и психотичним поремећајима
  • Клиничка процена деце и младих

 

Од запослених из Института за ментално здравље у извођењу наставе Департмана за психологију Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум учествују:

Ван. проф. др Јелена Радосављев Кирћански

Доц. др Ана Подгорац, научни сарадник

Асист. др Милица Везмар

У извођењу наставе учествује и :

Ред. проф. др Савета Драганић Гајић