Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Стручни преводи

 • Душица Лечић Тошевски и сар.: СЗО – Превенција самоубиства: приручник за стручњаке запослене у медијима. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Предраг Каличанин, Душица Лечић Тошевски, Вероника Ишпановић-Радојковић, Јован Букелић: МКБ-10 класификација менталних и бихејвиоралних поремећаја – дијагностички критеријуми за истраживање. СЗО, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1998.
 • Предраг Каличанин, Душица Лечић Тошевски, Владимир Јовић: Упутства за дијаг- ностику и вођење менталних поремећаја у примарној заштити. МКБ-10 Поглавље V, верзија за примарну заштиту. Институт за ментално здравље, СЗО, Београд, 1997.
 • Ауер С., Видановић И., Мићић В., Митровић А., Лечић Тошевски Д., Тодоровић Л.: Како помоћи избеглицама. Институт за социјалну политику, Београд, 1994.
 • Предраг Каличанин, Јован Букелић, Вероника Ишпановић, Душица Лечић-Тошевски (уредници): СЗО – Психосоцијалне последице несрећа – превенција и вођење. Институт за ментално здравље, Београд 1993.
 • Предраг Каличанин, Јован Букелић, Вероника Ишпановић, Душица Лечић-Тошевски (уредници): СЗО – Заштита менталног здравља избеглица. Институт за ментално здравље, Београд 1993.
 • Норман Сарториус. Стазе и путеви медицине (уредник Душица Лечић Тошевски). Институт за ментално здравље, Clio, Београд, 2016.
 • Предраг Каличанин, Душица Лечић Тошевски: Упутства за дијагностику и вођење менталних поремећаја у примарној здравственој заштити МКБ-10. Институт за ментално здравље, СЗО, Београд, 2005.
 • Душица Лечић Тошевски и сар.: СЗО – Превенција самоубиства: приручник за службенике затвора. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Душица Лечић Тошевски и сар.: СЗО – Превенција самоубиства: како започети групни рад са ожалошћенима. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Душица Лечић Тошевски и сар.: СЗО – Превенција самоубиства: приручник за здрав- ствене раднике у примарној здравственој заштити. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Душица Лечић Тошевски и сар.: СЗО – Превенција самоубиства: приручник за на- ставнике и остало школско особље. Институт за ментално здравље, Београд, 2005.
 • Предраг Каличанин, Вероника Ишпановић Радојковић, Димитрије Миловановић, Јован Букелић (уредници): ICD-10 Класификација менталних поремећаја и поремећаја понашања – Клинички описи и дијагностичка упутства. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.

Даље: Архива